ผู้บริหารและบุคลากร

Sep
17

อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล

 อ.ดร. วรท โชติปฏิเวชกุล อาจารย์ประจำ   Publications  Warot Chotpatiwetchkul, Nathjanan Jongkon, Supa Hannongbua and Matthew Paul Gleeson, QM/MM Investigation of the Reaction Rates of Substrates of 2, 3-Dimethyl Malate Lyase, A Catabolic Protein Isolated from Aspergillus Niger, J. Mol. Graph. Model, 2016  Nathjanan Jongkon, Warot Chotpatiwetchkul and Matthew Paul Gleeson, Probing the Catalytic Mechanism Involved in the Isocitrate […]

DETAIL