ข่าวประกาศ

Jun
08
Jun
05
May
23

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 2 (TCAS 4) ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ (คลิก)

DETAIL
Apr
30

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา รอบ Admission1 (กสพท.)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทาง เภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 1 (กสพท.) ดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร (คลิก)

DETAIL
Apr
13
Apr
08

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆที่สนใจเลือกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในระบบ TCAS63

  ข้อมูลจาก https://www.mytcas.com/   รอบ Admission1 (รหัสมหาวิทยาลัย 031)   รอบ Admission2 (รหัสมหาวิทยาลัย 181)

DETAIL
Apr
02

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพเจ้าหญิง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง..ของปวงชนชาวไทย

เรามารวมพลัง “ แสดงความรัก ถวายพระพรชัยมงคล ” .. งามพระจริยวัตร.. บาทบงกช.. งามพระอิสริยยศ.. ปรากฏสมัย.. งามพระเนตร.. งามน้ำพระหฤทัย.. งามพิสัยทัศน์.. ธรรมเทิดธำรง บรมราชกุมารี นารีรัตน์สิริรอบนักษัตร ภิวัฒน์ประสงค์ถวายใจ จงรักภักดีพระองค์ขอจงทรงพระเจริญ จรัสนิรันดร์ 🌸🍀🌸 ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น 🌸🍀🌸ในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.. ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้โปรดคุ้มครองและทรงประสิทธิพรให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี.. ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย.. ทรงดำรงพระเกียรติขจรไกลไปทั่วหล้า.. เสด็จดำรงสถิตเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่อาณาประชาราษฎร์ชาวไทย สืบชั่วกาลนาน… ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดผูกร้อยกรองถวายโดย : อาจารย์เนาวรัตน์ […]

DETAIL
Mar
24
Mar
23

ประกาศเลื่อนงานประชุมวิชาการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คำนึกถึงผลกระทบของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุม จึงมีมติโดยคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 จึงประกาศเลื่อน การประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Point and Problem Solution in Terms of Integrations ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ออกไป โดยกำหนดการใหม่จะเป็นช่วง เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป [เอกสารคลิก]

DETAIL
Mar
22