ข่าวประกาศ

Dec
12

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รางวัลพระราชทานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ขอแสดงความยินดีกับ นายธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นผู้แทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

DETAIL
Nov
29

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2562

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 มี 3 ช่องทางดังนี้ 1. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 15 คน รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2018/10/18/r181061/ 2. การรับตรงร่วมกับโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) TCAS รอบ 3 จำนวน 20 คน รายละเอียดเพิ่มเติม  https://pharmacy.siam.edu/                        http://www9.si.mahidol.ac.th/ 3. การรับสมัคร Admission TCAS รอบ 4 จำนวน 40 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 7 […]

DETAIL
Nov
20

รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นศภ.ภูวนัตถ์ บุณพา ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) โดยรับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 41 ปี  

DETAIL
Nov
07

งานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภก.อภิโชติ โซ่เงิน ร่วมเป็นวิทยากรงานประชุมวิขาการ Chest Day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 “Pulmonary and Critical Care for Internists” หัวข้อ How to cope with MDR infections in HAP and VAP ร่วมกับ นพ. อภิชาติ โซ่เงิน จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DETAIL
Oct
31

งานประชุม Heart failure forum 2018

ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล ได้เข้าร่วมงานประชุม Heart failure forum 2018 จัดโดยหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ ร่วมกับงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “CHIANG MAI HEART FAILURE FORUM 2018” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว อันจะส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกสหสาขาวิชาชีพภาวะหัวใจล้มเหลว (Outcome of Pharmaceutical Care in Multidisciplinary Heart Failure Clinic)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดโปสเตอร์ และได้ร่วมนำเสนอบนเวที oral presentation อีกด้วย

DETAIL
Oct
26

ตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ได้รับเลือกให้เป็นตัวอย่างโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับ SDGs โดยเฉพาะความยั่งยืนและความเหลื่อมล้ำ โดยตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก SUN : Sustainable University Network ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี ม.สยาม เข้าร่วมเป็นตัวแทนม.สยาม และ ได้รับเชิญเป็น Chair ของ workshop อีกด้วย ในงานการประชุมประจำปี2561 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปฎิบัติการความยั่งยืน 2561 : Action for the goals ที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

DETAIL
Oct
25

การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง)

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบรับตรง) [Link]

DETAIL
Sep
27

Young Crenoactive Awards 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ที่ได้รับรางวัล ‪งาน Young Crenoactive Awards 2018 ในหัวข้อ lnnovation for older person อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย

DETAIL
Sep
25

2nd Asia Pacific Acute Kidney Injury and Continuous Renal Replacement Therapy Conference 2018

อ. ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ และ ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบ oral และ poster presentation ในงานประชุม 2nd Asia Pacific Acute Kidney Injury and Continuous Renal Replacement Therapy Conference 2018 ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2561 โดยในงานนี้ อ. ภญ. ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับรางวัล best poster award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ poster

DETAIL
Sep
24

มาเป็นเพื่อกันนะ LINE@: Pharmacy SiamU

มาเป็นเพื่อกันนะเยอะๆนะ add มาเลยจ้า

DETAIL