ข่าวประกาศ

Mar
05
Feb
25
Feb
22

หัวข้อที่น่าสนใจ: Concept of Pharmacotherapy in Pediatrics and Common Pitfalls โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Feb
18
Feb
12
Feb
08

หัวข้อที่น่าสนใจ: Herbal and Dietary Supplement in Pregnancy and Lactation โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.eduสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

DETAIL
Feb
05
Feb
04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด https://admission.siam.edu/2019/02/04/p040262/

DETAIL
Jan
28
Jan
26

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยวิธีรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2019/01/26/p260162/

DETAIL