ข่าวประกาศ

Dec
03

ทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

นศภ.ปรินทร์ บุตรพระองค์ รับมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

DETAIL
Sep
19

รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชกรภูวนัตถ์ บุญพา ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List) เข้ารับโล่ห์เกียรติยศกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Jul
10

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจเพื่อความเป็นสิริมงคล Worshiping Jivaka Great Teacher and Medical Doctor during Buddha time.

DETAIL
Jul
01

เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี

นางสาวฝนดาว รักษาพล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มภ์

DETAIL
Jun
08
Jun
05
Jun
01
May
23

แนวทางการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษารอบ admission 2 (TCAS 4) ปีการศึกษา 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรูปแบบการสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิผู้เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2563 รอบ admission 2 (TCAS 4) ดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ (คลิก)

DETAIL
May
01
May
01