ประชาสัมพันธ์คณะ

Sep
24

มาเป็นเพื่อกันนะ LINE@: Pharmacy SiamU

มาเป็นเพื่อกันนะเยอะๆนะ add มาเลยจ้า

DETAIL
Sep
19

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ทุกท่าน สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ อาคาร 19 ชั้น1 ห้อง Hall of Frame ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 61 เวลา 8.30-16.30 น.

DETAIL
Sep
17

บรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์

เก็บภาพบรรยากาศ งานเฟรชชี่เดย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับครั้งนี้

DETAIL
Sep
14
Sep
12

“ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา”

เก็บภาพบรรยากาศงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อ.จิตกร บุษบา มาบรรยายและพูดคุยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม งานนี้ได้ทั้งความรู้ด้านกฏหมาย พ.ร.บ.ยา และให้ตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน และท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติร่วมฟังเสวนาครั้งนี้

DETAIL
Sep
08

งานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 19-1103 อาคาร 19 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Sep
07

“น้อมจิตวันทา บูชาครู 2561”

“น้อมจิตวันทา บูชาครู” พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และกรรมการสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

DETAIL
Sep
01

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) เภสัชกรชนนท์ สุขเสน เกรดเฉลี่ย 3.91 เภสัชกรหญิงรัตนาภรณ์ รุดโถ เกรดเฉลี่ย 3.81 และเภสัชกรหญิงอัจฉราภรณ์ พานพระศรี เกรดเฉลี่ย 3.78 โดยรับโล่ห์เกียรติยศจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
31

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดี ร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยนายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพบาบาลนพรัตนราชธานี และผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเรียนการสอนและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561

DETAIL
Aug
30

ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

ร้านยาโอสถสยามร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพื้นที่ ซ.เพชรเกษม 44

DETAIL