ประชาสัมพันธ์คณะ

Aug
24

ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดูดีน่ารักด้วยการแต่งกายถูกระเบียบ

DETAIL
Aug
23

การประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๙-๑๑๐๕ โดยมี รศ.ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกีียรติเป็นประธานกรรมการ โดยช่วงเช้ากรรมการตรวจหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ช่วงบ่ายสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ภก.การันต์ แซ่โง้ว และศิษย์เก่า ภญ.เพชรรัตน์ ทองดูศรี หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิค โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และนักศึกษาปัจจุบัน โดยการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

DETAIL
Aug
18

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหลักสูตรฯ การเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม และแนวทางการใช้ชีวิตกับการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่านคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันี่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1103

DETAIL
Aug
16

พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

DETAIL
Aug
13

Freshy 2018 มาแล้ว เตรียมตัวโหวตให้กำลังใจได้เลย

Freshy 2018 มาแล้วจ้า !!! เตรียมตัวโหวต เตรียมตัวให้กำลังใจน้องๆ Rx13 จดจำหมายเลขไว้ให้กำลังใจได้เลย หมายเลข 1 ภูมิ นายญาณพงศ์ แก้วพรม รหัสนักศึกษา 6106200003 หมายเลข 2 มายด์ นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ รหัส 6106200054 หมายเลข 3 เฟิส นาย กีรติ มั่นคง รหัส 6106200003 หมายเลข 4 หนูนิ นางสาวชนิกานต์ เทพา รหัส 61006200029 หมายเลข 5 เต้ นาย กมลภพ จันทเตมีย์ รหัส 6106200071 หมายเลข6 ฟ้าใส นางสาว สุพิชชา สุวรรณโสภา รหัส 6106200074 หมายเลข7 หมู นายกฤษดา […]

DETAIL
Aug
11

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

DETAIL
Aug
10

Welcome the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia.

Dr. Pornchai Monkhonvanit, the president of Siam University, welcomed the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia. The students attended one-month training course hosted by Faculty of Pharmacy under MOU between two institutes.

DETAIL
Aug
09

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคณะเภสัช โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ความฝันของแต่ละคนที่เข้ามาเรียน จากนั้นเอากระดาษของแต่ละคน มาสร้างเป็นภาพรวม พร้อมอธิบายความหมาย ให้ทำประติมากรรมกระดาษที่เหลือใช้ มาดัดแปลงให้กลายเป็นความฝันของทุกๆคนที่มีความหมาย

DETAIL
Aug
05

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สถาบันพลาสติก สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญ ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในงาน สัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ในหัวข้อ การพัฒนาตำรับแผ่นฟิล์มสำหรับรักษาแผลในช่องปากจากสารสกัดใบพญายอ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลมาส์กลอกหน้าจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2018 เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

DETAIL
Aug
02

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก SU save the world day

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SU save the world day หันมาใช้ถุงกระดาษและถุงผ้าแทน ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เพื่อโลกของเรา

DETAIL