ประชาสัมพันธ์คณะ

Dec
09

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวาระ ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓) ก้าวย่างสู่ปีที่ ๑๐๘ ” ก้าวเล็ก ฝันใหญ่ พร้อมไปด้วยกัน ” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DETAIL
Dec
05

พิธีทำบุญเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ากิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Dec
03

ทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

นศภ.ปรินทร์ บุตรพระองค์ รับมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

DETAIL
Sep
19

รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชกรภูวนัตถ์ บุญพา ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List) เข้ารับโล่ห์เกียรติยศกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
23

สโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา10.00น. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีเดินทางมาเป็นประธานในโครงการ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

DETAIL
Aug
20
Aug
16
Aug
12

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียริต 12

DETAIL
Jul
10

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจเพื่อความเป็นสิริมงคล Worshiping Jivaka Great Teacher and Medical Doctor during Buddha time.

DETAIL
Jul
08

สัปดาห์เภสัชกรรม

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรมวันที่ 8 – 17 ก.ค. 63 ที่ร้านยาโอสถสยาม โดยในงานมีกิจกรรม – การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น – คลินิกเลิกบุหรี่ – แจกสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและยา – แจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม “กระเป๋าผ้า” “ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย” “ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร”

DETAIL