ประชาสัมพันธ์คณะ

Jan
08

การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📌📌ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 – ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563 ผ่านออนไลน์ได้โดยส่งข้อความที่นักศึกษาต้องการจะให้ทางสำนักทะเบียนฯดำเนินการ โดยระบุ1. ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก3. ระบุเรื่องที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น สอบชน/เปลี่ยนวิชาเรียน(เพิ่ม-ถอน) เป็นต้น พร้อมระบุรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน , วัน-เวลาสอบ ฯลฯ4. ส่งอีเมล์มาที่ reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสำนักทะเบียนฯจะติดต่อกลับทันทีสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนฯ 028686000 ต่อ 5208, 5136 เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.30 – […]

DETAIL
Jan
05

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีรับตรงรายละเอียด https://admission.siam.edu/2020/10/06/p061063/

DETAIL
Jan
02
Dec
23

รองศาสตราจารย์ ดร. Weerachai Chaijamorn ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม Meet the experts

รองศาสตราจารย์ดร. Weerachai Chaijamorn ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Meet the experts กับศาสตราจารย์ Bruce Mueller คณบดีมหาวิทยาลัยมิชิแกนวิทยาลัยเภสัชกรในการประชุม Asia Pacific AKI และ CRRT ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2020. หัวข้อของเซสชันนี้คือ ′′ ฉันปรับยาอย่างไรในระหว่างการบําบัดด้วยการเปลี่ยนไต ′′ ได้รับการให้เป็นเซสชันสดแบบโต้ตอบผ่าน Zoom เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้ยาระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย

DETAIL
Dec
09

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร ที่ได้รับรางวัล“ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวาระ ครบรอบ ๑๐๗ ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๖๓) ก้าวย่างสู่ปีที่ ๑๐๘ ” ก้าวเล็ก ฝันใหญ่ พร้อมไปด้วยกัน ” เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DETAIL
Dec
05

พิธีทำบุญเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ากิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Dec
03

ทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

นศภ.ปรินทร์ บุตรพระองค์ รับมอบทุนการศึกษา ณ มูลนิธิเกษม ปังศรีวงศ์

DETAIL
Sep
19

รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชกรภูวนัตถ์ บุญพา ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List) เข้ารับโล่ห์เกียรติยศกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
23

สโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา10.00น. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีเดินทางมาเป็นประธานในโครงการ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

DETAIL
Aug
20