ประชาสัมพันธ์คณะ

Dec
20

เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

ท่านคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.เฉลิมศรี ภุมมางกูร พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ อ.ดร.ภญ.รักษ์จินดา วัฒนาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าพบท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566

DETAIL
Dec
19

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Dec
19

บรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) โรงพยาบาลตากสิน

ภญ.อ.ดร.ธนิยา เจริญเสรีรัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ High Alert Drug (HAD) ที่โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีพยาบาล ประจำ MICU เข้าร่วมฟังการบรรยาย

DETAIL
Dec
13

The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023)

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติThe International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2023 (PST 2023) กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

DETAIL
Nov
26

งานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy

     รองศาสตรจารย์ ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญ เป็น invited speaker ในงานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2565 ณ มลรัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกประมาณ 2000 คน      หัวข้อการบรรยาย คือ Multidisciplinary Kidney Care Team Involving Renal Pharmacists<br>และได้มีการร่วมเสวนาทางด้าน Global Clinical Pharmacy Innovations ร่วมกับ invited speaker จากหลายประเทศ ได้แก่ […]

DETAIL
Nov
03

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รอบสอบตรงประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2022/11/03/p031165/ ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ชั้น​1​เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา​8.30-16.30​น.หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/

DETAIL
Oct
25

สภาเภสัชกรรมพร้อมเครือข่ายวิชาชีพพร้อมแถลงจุดยืน

สภาเภสัชกรรมพร้อมเครือข่ายวิชาชีพพร้อมแถลงจุดยืนในประเด็นการมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565  เวลา 19:00 น.ทาง FB Live สภาเภสัชกรรม #สภาเภสัชกรรม#เภสัชกรรมชุมชน#ร้านยามีเภสัชกรช่วยท่านได้#ร้านยา#ร้านยาทุกที่ต้องมีเภสัชกร

DETAIL
Oct
25
Oct
25

แถลงการณ์ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)

เรื่อง การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ

DETAIL
Oct
05