กิจกรรมคณะ

Jul
16

Collaboration between University of Maryland School of Pharmacy and Faculty of Pharmacy Siam University

Dean Associate Professor Dr. Chalermsri Pummangura, Assistant Professor Dr. Jainuch Kanchanapoo, Dr. Wiriyaporn Sirikun and Assistant Professor Dr. Weerachai Chaijamorn attended the meeting at University of Maryland School of Pharmacy to discuss the collaboration between two Universities on June 7, 2018. The purposes of the meeting were to collaborate translational medical research, identify the opportunities […]

DETAIL
Jul
11

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลำใย สนั่นรัมย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผล สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.ณ ห้อง 19-1102 มหาวิทยาลัยสยาม และในช่วงบ่ายคณาจารย์ได้ร่วมกันอภิปราย และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างแนวทางการสร้างข้อสอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรายวิชาที่สอนได้

DETAIL