กิจกรรมคณะ

Sep
12

“ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา”

เก็บภาพบรรยากาศงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ.ยา” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อ.จิตกร บุษบา มาบรรยายและพูดคุยร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม งานนี้ได้ทั้งความรู้ด้านกฏหมาย พ.ร.บ.ยา และให้ตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน และท่านอธิการบดีที่ให้เกียรติร่วมฟังเสวนาครั้งนี้

DETAIL
Sep
08

งานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา” ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 19-1103 อาคาร 19 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Sep
07

“น้อมจิตวันทา บูชาครู 2561”

“น้อมจิตวันทา บูชาครู” พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และกรรมการสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

DETAIL
Aug
29

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร ช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของ โรคไข้เลือดออก ลูกค้า นักศึกษาและบุคลากร ม.สยาม สามารถมารับโลชั่นตะไคร์หอมทากันยุง และทรายจีพีโอ-1 (ทรายอะเบท) สำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันลูกน้ำได้ที่ร้านยาโอสถสยาม

DETAIL
Aug
24

ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดูดีน่ารักด้วยการแต่งกายถูกระเบียบ

DETAIL
Aug
18

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหลักสูตรฯ การเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม และแนวทางการใช้ชีวิตกับการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่านคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันี่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1103

DETAIL
Aug
16

พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

DETAIL
Aug
13

Freshy 2018 มาแล้ว เตรียมตัวโหวตให้กำลังใจได้เลย

Freshy 2018 มาแล้วจ้า !!! เตรียมตัวโหวต เตรียมตัวให้กำลังใจน้องๆ Rx13 จดจำหมายเลขไว้ให้กำลังใจได้เลย หมายเลข 1 ภูมิ นายญาณพงศ์ แก้วพรม รหัสนักศึกษา 6106200003 หมายเลข 2 มายด์ นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ รหัส 6106200054 หมายเลข 3 เฟิส นาย กีรติ มั่นคง รหัส 6106200003 หมายเลข 4 หนูนิ นางสาวชนิกานต์ เทพา รหัส 61006200029 หมายเลข 5 เต้ นาย กมลภพ จันทเตมีย์ รหัส 6106200071 หมายเลข6 ฟ้าใส นางสาว สุพิชชา สุวรรณโสภา รหัส 6106200074 หมายเลข7 หมู นายกฤษดา […]

DETAIL
Aug
11

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

DETAIL
Aug
09

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคณะเภสัช โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ความฝันของแต่ละคนที่เข้ามาเรียน จากนั้นเอากระดาษของแต่ละคน มาสร้างเป็นภาพรวม พร้อมอธิบายความหมาย ให้ทำประติมากรรมกระดาษที่เหลือใช้ มาดัดแปลงให้กลายเป็นความฝันของทุกๆคนที่มีความหมาย

DETAIL