Aug
18

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ยินดีต้อนรับมะกอกช่อที่ 16

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2564 (คลิก)

DETAIL
Mar
08

Transformation by Integration of Pharmacotherapy in Aging Society (TIPS)

  วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564   อัตราค่าลงทะเบียน เภสัชกร หรือบุคคลทั่วไป 1,000 บาท ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ลงทะเบียนฟรี   ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิก)   เอกสาร จดหมายเชิญงานประชุมวิชาการ ฉบับปรับปรุง 11/3/64 โครงการประชุมวิชาการ ใบสมัครงานประชุมวิชาการ Poster งานประชุมวิชาการ   รายละเอียดเพิ่มเติมwww.pharmacy.siam.edu และ www.ccpe.pharmacycouncil.org ติดต่อสอบถาม คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม และ ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุลโทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5401, 5416, 5331e-mail siam.uconference@gmail.com

DETAIL
Dec
05

พิธีทำบุญเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ากิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL
Aug
23

สโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา10.00น. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้จัดโครงการสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีเดินทางมาเป็นประธานในโครงการ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมสโมสรสัญจรคณะเภสัชศาสตร์

DETAIL
Aug
20
Aug
16
Aug
12

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียริต 12

DETAIL
Jul
08

สัปดาห์เภสัชกรรม

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรมวันที่ 8 – 17 ก.ค. 63 ที่ร้านยาโอสถสยาม โดยในงานมีกิจกรรม – การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น – คลินิกเลิกบุหรี่ – แจกสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและยา – แจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม “กระเป๋าผ้า” “ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย” “ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร”

DETAIL
Jul
03

การประชุมแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมแผนงาน/โครงการ สำหรับปีการศึกษา 2563 โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช กล่าวมอบนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2563

DETAIL
Jul
01

การให้ความรู้แก่ชุมชนเลิศสุขสม เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร

ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเลิศสุขสม เขตภาษีเจริญ ในการผลิตน้ำมันเหลืองจากผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนเลิกสุขสม

DETAIL