กิจกรรมคณะ

Aug
18

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหลักสูตรฯ การเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยาม และแนวทางการใช้ชีวิตกับการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยท่านคณบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เมื่อวันี่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 19-1103

DETAIL
Aug
16

พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  

DETAIL
Aug
13

Freshy 2018 มาแล้ว เตรียมตัวโหวตให้กำลังใจได้เลย

Freshy 2018 มาแล้วจ้า !!! เตรียมตัวโหวต เตรียมตัวให้กำลังใจน้องๆ Rx13 จดจำหมายเลขไว้ให้กำลังใจได้เลย หมายเลข 1 ภูมิ นายญาณพงศ์ แก้วพรม รหัสนักศึกษา 6106200003 หมายเลข 2 มายด์ นางสาวปาลิดา วัฒนะดิฐ รหัส 6106200054 หมายเลข 3 เฟิส นาย กีรติ มั่นคง รหัส 6106200003 หมายเลข 4 หนูนิ นางสาวชนิกานต์ เทพา รหัส 61006200029 หมายเลข 5 เต้ นาย กมลภพ จันทเตมีย์ รหัส 6106200071 หมายเลข6 ฟ้าใส นางสาว สุพิชชา สุวรรณโสภา รหัส 6106200074 หมายเลข7 หมู นายกฤษดา […]

DETAIL
Aug
11

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

DETAIL
Aug
09

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคณะเภสัช โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ความฝันของแต่ละคนที่เข้ามาเรียน จากนั้นเอากระดาษของแต่ละคน มาสร้างเป็นภาพรวม พร้อมอธิบายความหมาย ให้ทำประติมากรรมกระดาษที่เหลือใช้ มาดัดแปลงให้กลายเป็นความฝันของทุกๆคนที่มีความหมาย

DETAIL
Aug
02

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก SU save the world day

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SU save the world day หันมาใช้ถุงกระดาษและถุงผ้าแทน ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เพื่อโลกของเรา

DETAIL
Jul
27

พิธีแห่งเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีแห่งเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโคนอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
27

ประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด

ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร อ. ดร. ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา อ. ดร. ภก. อภิโชติ โซ่เงิน และ อ. ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคติดเชื้อ โรคไต โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตราด

DETAIL
Jul
19

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561      

DETAIL
Jul
17

งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

ทีมร้องประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

DETAIL