รางวัลและความภูมิใจของเรา

Nov
26

งานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy

     รองศาสตรจารย์ ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญ เป็น invited speaker ในงานประชุม American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 2022 Global Conference on Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2565 ณ มลรัฐซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกประมาณ 2000 คน      หัวข้อการบรรยาย คือ Multidisciplinary Kidney Care Team Involving Renal Pharmacists<br>และได้มีการร่วมเสวนาทางด้าน Global Clinical Pharmacy Innovations ร่วมกับ invited speaker จากหลายประเทศ ได้แก่ […]

DETAIL
Oct
05
Sep
23

งานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับมอบรางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และทุนการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565 

DETAIL
Sep
07

สภาเภสัชกรรมพิจารณารับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นเวลา 5 ปี (2566-2570)

คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุม ครั้งที่ 326 (8/2565) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณารับรองสถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามของเรา ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ในระหว่าง ปีการศึกษา 2566-2570

DETAIL
Sep
04

โครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับทีม “Application ใกล้หมอ” โดย นศภ.นิภาพร ยั่งยืน นศภ.สุภัค ทันอินทรอาจ นศภ.จิตรประภัส พ้องเสียง และอาจารย์ที่ปรึกษา ภก.อ.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี ภญ.อ.ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล และ ภญ.อ.ดร.สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์ ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย จากผู้สมัครกว่า 130 ทีมทั่วประเทศ ในโครงการ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) การแข่งขันร่างนโยบายและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย คณะฯขอเป็นกำลังใจให้กับทีม “Application ใกล้หมอ” ในการแข่งขันรอบถัดไป

DETAIL
Sep
04
Aug
05
Jul
07

รางวัลนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริจฉัตต์ ชื่นจิตต์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวนิช ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาค่ะCredit ภาพ : อ.นิติพันธ์ จันทร์เรือง สำนักงานอธิการบดี

DETAIL
Jul
01
May
06