การจัดการความรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley

คู่มือการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม Mendeley

DETAIL

คู่มือหรือเเนวทางการขอตำเเหน่งทางวิชาการ

คู่มือหรือเเนวทางการขอตำเเหน่งทางวิชาการ

DETAIL

คู่มือหรือเเนวทางการเขียนตำรา

คู่มือหรือเเนวทางการเขียนตำรา

DETAIL

คู่มือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเบบ transformative learning

คู่มือเเนวทางการจัดการเรียนการสอนเเบบ transformative learning

DETAIL

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม

แบบฟอร์มรายงานผลการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรม  

DETAIL