Faculty of Pharmacy logo

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รอบสอบตรงประจำปีการศึกษา 2566


รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2022/11/03/p031165/

ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ชั้น​1​
เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา​8.30-16.30​น.
หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/