Faculty of Pharmacy logo

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ รอบสอบตรงประจำปีการศึกษา 2566

Admission

รายละเอียด : https://admission.siam.edu/2022/11/03/p031165/ ติดต่อสมัครที่ ศูนย์​รับสมัคร​อาคาร​ 19​ชั้น​1​เปิดวัน​จันทร์​ถึง​เสาร์​ ​เวลา​8.30-16.30​น.หรือสมัคร online ที่ https://admission.siam.edu/apply/