ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

ร่วมรณรงค์ลดการระบาดโรคไข้เลือดออกจากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานคร

ช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้มีการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของ โรคไข้เลือดออก
ลูกค้า นักศึกษาและบุคลากร ม.สยาม สามารถมารับโลชั่นตะไคร์หอมทากันยุง และทรายจีพีโอ-1 (ทรายอะเบท)
สำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันลูกน้ำได้ที่ร้านยาโอสถสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *