pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 NO ONE NO MORE
เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ :)


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาในระบบ Admission 2559

รายละเอียด


ผลการประกวด ตราสัญลักษณครบรอบ 10 ป

วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียด


ข่าวกิจกรรม

 ''กิจกรรมจิตอาสา''

รับสมัครเภสัชกร นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และจิตอาสาทั่วไป ช่วยคัดยาบริจาค
เพื่อส่งให้ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก 

แจ้งชื่อวันเวลาอาสาได้ที่ 
อาสาทั่วไป ช่วยคัดแยกยาและเวชภัณฑ์ 
     http://jitarsabank.com/event/view/2252
อาสาเภสัชกร ช่วยคัดแยกยาช่วยเหลือผู้ป่วย 
     http://jitarsabank.com/event/view/2253ข่าววิชาการ

"Patient Counseling Event''


ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมงาน
"การแข่งขันให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา
Patient Counseling Event (PCE)"

.
ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 19-1103 
เริ่มลงทะเบียนเวลา 16.00น 
.
โดยในงานพบกับการแข่งขันจำลองให้คำปรึกษาและการจ่ายยาแก่ผู้ป่วย
รวมถึงการแสดงดนตรีโฟคชองจากวง "ไข่ป๊อป" และกิจกรรมต่างๆ
ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย


 

วีดีทัศน์แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game 58"
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่
* รางวัลชนะเลิศ - กองเชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เชียร์ลีดเดอร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล popular vote
* นักศึกษาชั้นปีที่ปี 1 ได้รับทุนการศึกษาจาก Toppo 


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.ชนน สุขเสน 
ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการพิจารณาเป็นนักศึกษาดีเด่น 
ประเภทวิชาการดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีกาศึกษา 2557


 * ภญ.รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณบดีคณะภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับรางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี
ประจำปี 2557

รายละเอียด

 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

   

  

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home