pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ข่าวรับตรง!!!

มหาวิทยาลัยสยาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร 6 ปี จำนวนที่รับ 6 คน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์

 

คณบดี คณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เชิญร่วมแสดงความยินดีในพิธีการซ้อมรับปริญญา ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 12 


ข่าวกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์

*ค่ายอาสาหมอยาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 6
โรงเรียนบ้านวังนางนวล แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


It's Time To Give and Share.. It's Time To Say Goodbye
สำหรับค่ายอาสาหมอยาพัฒนาชีวิต ครั้งที่6 ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างสวยงาม ขอให้น้องๆ เก็บความรู้สึกดีๆ และมิตรภาพที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ตลอดไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

*เครือข่าย C-IQA ได้จัดโครงการ ประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการพิจารณษคัดเลือก 10 โครงการเพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558      ที่ผ่านมา

..ซึ่งผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยสยามเข้ารอบ 3 โครงการ ซึ่ง 1 ใน 3 โครงการ เป็นของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชื่อโครงการ "รู้หรือไม่ 1+1=3 ถ้าไม่ป้องกัน" ซึ่งจะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม มาร่วมให้กำลังใจน้องเภสัชฯ ปี1 กันนะคะ


*การประชุมวิชาการ เรื่อง “PHARMACY GATEWAY TO AEC”

เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม Siam Memorial Auditorium
อาคาร 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

ดาวน์โหลดบทความวิชาการได้เร็วๆนี้


*คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy "Advancing Clinical Pharmacy Practice & Education Toward Patient-Centered Care"
ระหว่าง วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
รายละเอียดติดตามได้ที่ http://accp2015.kku.ac.th/ 
หรือ facebook ACCP2015Thailand 


*สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา.
โดย สำนักราชเลขาธิการ จัดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 1-24 มิถุนายน 2558 ณ.ศูนย์ศึกษาการพัฒยาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร 17 ชั้น 3

 


แนะนำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม


 

สิ่งที่น่าสนใจ

*คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.ชนน สุขเสน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการพิจารณาเป็นนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปีกาศึกษา 2557

 


 *รางวัลเกียรติยศบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557

รายละเอียด


 * ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ความคืบหน้าและประวัติความเป็นมาของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ซึ่งมีทั้งประเด็นการแก้ไขนิยามวิชาชีพ และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นำเสนอโดย
รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม 
ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 702 อาคาร 80 ปี 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 


 

 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are here: Home