pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
หลักสูตร 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

          สวัสดีปีใหม่ใจสุขสันต์      ให้ยึดมั่นทำดีไม่มีสูญ
     ให้มีธรรมนำจิตคิดเกื้อกูล       ให้จำรูญรุ่งเรืองเรื่องการงาน
     ปรารถนาสิ่งใดให้สมหวัง        มีพร้อมพรั่งสมบัติพัสถาน
     สุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนาน      สุขสำราญท่วมท้นกุศลบุญ 

CPE

บทความ online ใหม่!! เรื่อง อาการปวดหัวไมเกรน
จำนวน 2 หน่วยกิต
โดย ภก.ภูมิสิริ วุฒิวงค์

 

วีดีทัศน์แนะนำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

"ขอบคุณเงินบริจาคของทุกท่าน เพื่อพี่น้องชาวใต้"

เงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
ได้รวบรวมซื้อยาที่จำเป็น และส่งต่อไปยัง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้

 

 ประกาศมหาวิทยาลัย


การขอรับบัตรอนุญาตจอดรถยนต์
บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)

 

 

 "ทำบุญ ตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"

กำหนดการงานทำบุญ และประมวลภาพกิจกรรม

"Management of fluid and electrolyte disorders"

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เรียนเชิญ
ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง management of fluid and electrolyte disorders
ในงานประชุมวิชาการเภสัชกรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

 

"คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดบูธงานสยามนิทัศน์"

 

ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game 59"
ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่
* รางวัลชนะเลิศ - กองเชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เชียร์ลีดเดอร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล ดาวมหาวิทยาลัย


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิงจันทรัตน์
หลิววิบูลผล ที่ได้รับรางวัล Dean's List รางวัลเกียรติยศ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยท่านอธิการบดี
เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีวันไหว้ครู 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


 *คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.เอกวิทย์ ไชยวงศ์
ที่ได้รับรางวัล นักศึกษากิจกรรมดีเด่น ปี 2559 โดยท่านอธิการบดี
เป็นผู้มอบรางวัล ในพิธีวันไหว้ครู 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 2561


 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

 

You are here: Home