pharmacy


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
หลักสูตร 6 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

CPE

บทความ online ใหม่!!
เรื่อง Drug-induced weight gain และ 
การเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดและการให้คำแนะนำ
เรื่องละ 2 หน่วยกิต

 

          สวัสดีปีใหม่ใจสุขสันต์      ให้ยึดมั่นทำดีไม่มีสูญ
     ให้มีธรรมนำจิตคิดเกื้อกูล       ให้จำรูญรุ่งเรืองเรื่องการงาน
     ปรารถนาสิ่งใดให้สมหวัง        มีพร้อมพรั่งสมบัติพัสถาน
     สุขภาพแข็งแรงยิ่งยืนนาน      สุขสำราญท่วมท้นกุศลบุญ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับคู่มือการศึกษา
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 19

 

วีดีทัศน์แนะนำ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

ประกาศมหาวิทยาลัย 


การขอรับบัตรอนุญาตจอดรถยนต์
บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19)

 

กิจกรรม


"ค่ายอาสาหมอยาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 9"

ดร.สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์ คณาจารย์
และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 ทำกิจกรรม
“ค่ายอาสาหมอยาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 9”
โรงเรียนบ้านบ้านลำทองหลาง ณ โรงเรียนบ้านลำทองหลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2560

 

ความภาคภูมิใจของเรา

"Freshy Game ุ60"

ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลแห่งความสำเร็จ ได้แก่

* รางวัลชนะเลิศ - ตกแต่งสแตนด์เชียร์
* รางวัลชนะเลิศ - เชียร์ลีดเดอร์
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - กองเชียร์
* ดาวคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล ดาวมหาวิทยาลัย

 "ทำบุญ ตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"

 

"Drug induced renal disorders"

ผศ.ดร.ภก. วีรชัย ไชยจามร ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง
Drug induced renal disorders: basic and
practical issues for patient management
งานประชุม Advances in adverse drug reactions
ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

 

 

"คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดบูธงานสยามนิทัศน์"

 

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 2561


 

 

เข้าสู่ฐานข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์

You are here: Home