ดาว งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที 26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส.รุจิรา เฮงนพรัตน์กุล (น้องมิ้นท์) นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.สยาม ได้รับตำแหน่งดาวงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ นายวรพินิจ ดุลพินิจธรรมมา (น้องมาร์ค) ได้รางวันรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัน Mr. skinique

 

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นงานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนักศึกษา
................................................................................................................................................................................................................................................

ติดต่อสอบถาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 235 ถนนเพรชเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2867-8045, 0-2868-6665 โทรสาร 0-2868-6665