Young Crenoactive Awards 2018

Young Crenoactive Awards 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม
ที่ได้รับรางวัล ‪งาน Young Crenoactive Awards 2018
ในหัวข้อ lnnovation for older person อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *