ประชาสัมพันธ์คณะ

Jul
24

ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561 เภสัชกรหญิง เพชรรัตน์ ทองดูศรี

DETAIL
Jul
19

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561      

DETAIL
Jul
17

งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

ทีมร้องประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ งานพิธีประทานปริญญาบัตร 17 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
16

โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาระบบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดประชุมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประชุมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ง วางแผนงาน/โครงการสำหรับปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 19-1102 คณะเภสัชศาสตร์ ประมวลภาพกิจกรรม

DETAIL
Jul
16

Collaboration between University of Maryland School of Pharmacy and Faculty of Pharmacy Siam University

Dean Associate Professor Dr. Chalermsri Pummangura, Assistant Professor Dr. Jainuch Kanchanapoo, Dr. Wiriyaporn Sirikun and Assistant Professor Dr. Weerachai Chaijamorn attended the meeting at University of Maryland School of Pharmacy to discuss the collaboration between two Universities on June 7, 2018. The purposes of the meeting were to collaborate translational medical research, identify the opportunities […]

DETAIL
Jul
11

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ “การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ลำใย สนั่นรัมย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผล สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.ณ ห้อง 19-1102 มหาวิทยาลัยสยาม และในช่วงบ่ายคณาจารย์ได้ร่วมกันอภิปราย และเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการออกข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างแนวทางการสร้างข้อสอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรายวิชาที่สอนได้

DETAIL
Jul
11

รับสมัครนักศึกษา

?? #รับสมัครนักศึกษา สำหรับ TCAS รอบ4 หรือรอบ admission ปีการศึกษา2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับทั้งหมด 60 คน โดยเกณฑ์คะแนนคือ GPAX 20% O-NET 30% GAT10% PAT2 40% น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ตามกำหนดการ รับสมัครTCAS รอบ4 ของ ทปอ. แล้วมาเป็นสมาชิกเขียวมะกอกมหาวิทยาสยามกัน – คะแนนadmission ปี2560 ต่ำสุด15555.4 คะแนนสูงสุด 18168.1  https://www.dek-d.com/tcas/calculator/ (Cr. Dek-d ) 

DETAIL
Jul
11

Congratulations!!!

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านเข้าเรียนคณะเภสัชฯ #SiamU ของเราจากการรับตรงรอบที่ 2 Link  

DETAIL
Jun
19

โบชัวร์แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 โบชัวร์แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

DETAIL