ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามอาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร 0-2868-6000 ต่อ 5331, 0-2868-6665 โทรสาร 0-2868-6665

DETAIL