Faculty of Pharmacy logo

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีมอบสัญลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ (ไทด์ ติ้ง และป้ายชื่อ) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง 19-1103 อาคาร 19 ชั้น 11 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ให้ความรู้