หัวข้อที่น่าสนใจ: Evidence Based in Early Detection and Cancer Prevention  โดย อาจารย์ เภสัชกร ทักษิณ จันทร์สิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

หัวข้อที่น่าสนใจ: Evidence Based in Early Detection and Cancer Prevention โดย อาจารย์ เภสัชกร ทักษิณ จันทร์สิงห์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.edu
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *