หัวข้อที่น่าสนใจ: Concept of Pharmacotherapy in Pediatrics and Common Pitfalls โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อที่น่าสนใจ: Concept of Pharmacotherapy in Pediatrics and Common Pitfalls โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ เรื่อง PHARMACOTHERAPY THROUGH THE CYCLE OF LIFE 2019: การใช้ยาตามวัฏจักรแห่งชีวิต 2562
.
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายละเอียดงานประชุมและการลงทะเบียนออนไลน์ : www.pharmacy.siam.edu
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
โทร 02-867-8000 ต่อ 5401, 5331, 5416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *