สัปดาห์เภสัชกรรม

สัปดาห์เภสัชกรรม

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยสยามและประชาชนทั่วไป ร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรมวันที่ 8 – 17 ก.ค. 63 ที่ร้านยาโอสถสยาม โดยในงานมีกิจกรรม
– การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
– คลินิกเลิกบุหรี่
– แจกสื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและยา
– แจกของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรม “กระเป๋าผ้า”
“ผู้ป่วยครอบครัว ชุมชน มีเภสัชกรอยู่ใกล้ใช้ยาปลอดภัย”
“ทุกครอบครัวสามารถปรึกษาปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในสถานการณ์ COVID19 และอื่น ๆ ได้ที่เภสัชกร”