รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (07/06/65)