รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List)

รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List)

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เภสัชกรภูวนัตถ์ บุญพา ที่ได้รับรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’t List) เข้ารับโล่ห์เกียรติยศกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *