รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

รางวัลกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ.นฤมล โพธิ์ศรีทอง ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และ นศภ.ภูวนัตถ์ บุณพา ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
โดยรับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เนื่องในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ครบรอบ 41 ปี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *