รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

รับบัตรประจำตัวนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1ทุกท่าน สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
ณ อาคาร 19 ชั้น1 ห้อง Hall of Frame
ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 61 เวลา 8.30-16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *