รองศาสตราจารย์ ดร. Weerachai Chaijamorn ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม Meet the experts

รองศาสตราจารย์ ดร. Weerachai Chaijamorn ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม Meet the experts

รองศาสตราจารย์ดร. Weerachai Chaijamorn ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Meet the experts กับศาสตราจารย์ Bruce Mueller คณบดีมหาวิทยาลัยมิชิแกนวิทยาลัยเภสัชกรในการประชุม Asia Pacific AKI และ CRRT ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2020. หัวข้อของเซสชันนี้คือ ′′ ฉันปรับยาอย่างไรในระหว่างการบําบัดด้วยการเปลี่ยนไต ′′ ได้รับการให้เป็นเซสชันสดแบบโต้ตอบผ่าน Zoom เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้ยาระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *