มหาวิทยาลัยสยามเปิดศูนย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มหาวิทยาลัยสยามเปิดศูนย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

มหาวิทยาลัยสยามเปิดศูนย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
บริเวณอาคาร 19 ชั้น 1 ห้อง Hall of fame

โดยรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารเเห้ง ยาสามัญประจำบ้าน เเละอื่นๆ

สามารถติดต่อบริจาคได้ตั้งเวลา 9.00 -16.30

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *