พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

พิธีวางพวงมาลา งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม

คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ ลานอนุสาวรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *