พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจ

พิธีบวงสรวงบูชาองค์ชีวกโกมารภัจเพื่อความเป็นสิริมงคล
Worshiping Jivaka Great Teacher and Medical Doctor during Buddha time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *