ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สถาบันพลาสติก สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญ
ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในงาน
สัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
ในหัวข้อ การพัฒนาตำรับแผ่นฟิล์มสำหรับรักษาแผลในช่องปากจากสารสกัดใบพญายอ
และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลมาส์กลอกหน้าจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2018 เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ
สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *