ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรง รอบที่ 2)

รายละเอียด: https://admission.siam.edu/2021/06/17/r160664-2/

link สำหรับกรอกข้อมูลและ upload ไฟล์เอกสาร (คลิก)