บรรยายพิเศษหัวข้อ“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม”

บรรยายพิเศษหัวข้อ
“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับงานบริบาลทางเภสัชกรรม”
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่านทางโปรแกรม Zoom meeting
สามารถลงทะเบียนได้ที่  (คลิก) https://forms.gle/MwXFTYwjZ7bjZKBSA
** ภายในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565