“น้อมจิตวันทา บูชาครู 2561”

“น้อมจิตวันทา บูชาครู 2561”

“น้อมจิตวันทา บูชาครู” พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และกรรมการสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *