งานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”

งานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา “ประชาชนได้อะไรจากวิกฤตการณ์ พ.ร.บ. ยา”
ในวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 19-1103 อาคาร 19 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *