Faculty of Pharmacy logo

งานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับมอบรางวัลผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) และทุนการศึกษา ในงานพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2565