งานปัจฉิมนิเทศออนไลน์

งานปัจฉิมนิเทศออนไลน์

     แม้จะอยู่ในภาวะวิกฤต แต่ทางคณะเภสัชศาสตร์ของเราก็ยังคงจัดงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี และท่านคณบดี มากล่าวปัจฉิมโอวาท รวมทั้งท่านนายกสภาเภสัชกรรมที่มามอบนโยบาย และแนะนำแนวทางในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม