งานประชุมวิชาการออนไลน์

งานประชุมวิชาการออนไลน์

Updated Pharmacotherapy; Integration of Knowledge into Clinical Practice 2022

รหัสการศึกษาต่อเนื่อง 1014-2-000-003-07-2565

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

  • เภสัชกร หรือบุคคลทั่วไป 
    – ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน 2565 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
    – 21 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

  • ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนออนไลน์ (คลิก)

เอกสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.pharmacy.siam.edu
www.ccpe.pharmacycouncil.org

ติดต่อสอบถาม
คุณบุญญาสิริ เที่ยงธรรม และ ภญ.ดร.อุษาศิริ ศรีสกุล
โทรศัพท์ 02-867-8000 ต่อ 5401, 5416, 5331
e-mail siam.uconference@gmail.com