Faculty of Pharmacy logo

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มอบขนมกุ้ยช่ายเป็นกำลังใจให้กับจิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน The mall บางเเค