ขอบคุณเงินบริจาคของทุกท่าน เพื่อพี่น้องชาวใต้

ขอบคุณเงินบริจาคของทุกท่าน เพื่อพี่น้องชาวใต้

เงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
ได้รวบรวมซื้อยาที่จำเป็น และส่งต่อไปยัง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ต่อไป

ท่านที่อยากช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ยังสามารถบริจาคเงิน สิ่งของได้ที่
มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *