การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📌📌ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
– ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม – ถอน – เปลี่ยนกลุ่มเรียน ในภาคการศึกษา 2/2563 ผ่านออนไลน์ได้โดย
ส่งข้อความที่นักศึกษาต้องการจะให้ทางสำนักทะเบียนฯดำเนินการ โดยระบุ
1. ชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา
2. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
3. ระบุเรื่องที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น สอบชน/เปลี่ยนวิชาเรียน(เพิ่ม-ถอน) เป็นต้น พร้อมระบุรายละเอียดที่จะให้ดำเนินการให้ชัดเจน ได้แก่ รหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน , วัน-เวลาสอบ ฯลฯ
4. ส่งอีเมล์มาที่ reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วสำนักทะเบียนฯจะติดต่อกลับทันที
สอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนฯ 028686000 ต่อ 5208, 5136 เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *