การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2562

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2562

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ประจำปีการศึกษา 2562
มี 3 ช่องทางดังนี้

1. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยสยาม
จำนวน 15 คน
รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2562
รายละเอียด https://admission.siam.edu/2018/10/18/r181061/

2. การรับตรงร่วมกับโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) TCAS รอบ 3
จำนวน 20 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://pharmacy.siam.edu/
                       http://www9.si.mahidol.ac.th/
3. การรับสมัคร Admission TCAS รอบ 4
จำนวน 40 คน
รับสมัครระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562
รายละเอียด http://mytcas.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *