การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2563

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ประจำปีการศึกษา 2563
มี 3 ช่องทางดังนี้

1. การรับตรงโดยมหาวิทยาลัยสยาม
รับสมัครถึงวันที่ 20 ม.ค. 2563
รายละเอียด https://admission.siam.edu/become-a-student/

2. การรับตรงร่วมกับโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) TCAS รอบ 3
รายละเอียด http://www9.si.mahidol.ac.th/
3. การรับสมัคร Admission TCAS รอบ 4
รายละเอียด http://mytcas.com/