Author: sirikanlaya

Aug
11

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙

DETAIL
Aug
10

Welcome the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia.

Dr. Pornchai Monkhonvanit, the president of Siam University, welcomed the lecturer and students from Ahmad Dahlan University (UAD), Indonesia. The students attended one-month training course hosted by Faculty of Pharmacy under MOU between two institutes.

DETAIL
Aug
09

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในคณะเภสัช โดยเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมาย ความฝันของแต่ละคนที่เข้ามาเรียน จากนั้นเอากระดาษของแต่ละคน มาสร้างเป็นภาพรวม พร้อมอธิบายความหมาย ให้ทำประติมากรรมกระดาษที่เหลือใช้ มาดัดแปลงให้กลายเป็นความฝันของทุกๆคนที่มีความหมาย

DETAIL
Aug
05

ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

สถาบันพลาสติก สถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เชิญ ผศ.ดร. วีระยุทธ โพธิ์ฐิติรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในงาน สัมมนา “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมฐานชีวภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ในหัวข้อ การพัฒนาตำรับแผ่นฟิล์มสำหรับรักษาแผลในช่องปากจากสารสกัดใบพญายอ และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลมาส์กลอกหน้าจากสารสกัดเปลือกผลมังคุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภายใต้งาน Thailand Industry Expo 2018 เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

DETAIL
Aug
02

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก SU save the world day

“ร้านยาโอสถสยาม” รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SU save the world day หันมาใช้ถุงกระดาษและถุงผ้าแทน ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาร่วมใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เพื่อโลกของเรา

DETAIL
Jul
27

พิธีแห่งเทียนพรรษา ณ วัดโคนอน

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีแห่งเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโคนอน วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
27

ประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด

ผศ. ดร. ภก. วีรชัย ไชยจามร อ. ดร. ภก. ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา อ. ดร. ภก. อภิโชติ โซ่เงิน และ อ. ภก. ทักษิณ จันทร์สิงห์ จัดการประชุมวิชาการร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตราด สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โรคติดเชื้อ โรคไต โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลตราด

DETAIL
Jul
25

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ Innovation for Older Persons

ผศ.ดร.นฤมล โพธิ์ศรีทอง นำนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับทุนเพื่อทำโครงการ innovation for older persons ณ อาคารแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศึกษาดูงาน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผู้ป่วยพาร์คินสัน ตึกสธ.โรงพยาบาลจุฬาลวกรณ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
24

ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม ซึ่งได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเแสดงความยินดีกับ นศภ.ธารวินทร์ ธยาธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนจากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

DETAIL
Jul
21

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2561 เภสัชกรหญิง เพชรรัตน์ ทองดูศรี

DETAIL